DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Thu hoạch và bảo quản khoai tây
Số lượt xem: 2776 | Số lượt tải:12
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/10/2013
Giới thiệu tới bạn đọc và bà con cách thu hoạch và bảo quản khoai tây
Từ khóa: Thu hoạch, bảo quản, khoai tây

Thu hoạch và bảo quản khoai lang
Số lượt xem: 2926 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/10/2013
Giới thiệu tới bạn đọc và bà con cách thu hoạch và bảo quản khoai lang
Từ khóa: Thu hoạch, bảo quản, khoai lang

gieo sa
Số lượt xem: 244 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt
Người đăng: UBND xã Tân Cương | Ngày đăng: 12/03/2014
Truyền thống của nông dân Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn là gieo sạ lúa bằng tay hoặc gieo mạ cấy thủ công. Tuy nhiên, vói sự phát triển ngày một tiến bộ và gần với thực tế của khoa học, người nông dân đã đỡ vất vả rất nhiều nhờ những công cụ công nghiệp hoá trong nông nghiệp, giúp tiết kiệm nhân lực, tăng hiệu quả, chất lượng sản xuất, giúp đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, và dụng cụ gieo thẳng lúa kéo tay ngày nay đang rất được bà con ưa chuộng.
Từ khóa: