PHIM KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới

Nhà Nông sáng tạo: Máy bào rau
Số lượt xem: 3201 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Gương nhà nông sáng tạo: Máy bào rau do ông Nguyễn Đức Tiến - Đồng Nai sáng chế giúp cho việc bào rau vừa nhanh vừa cho sản phẩm rau bào đẹp
Từ khóa: Nhà nông sáng tạo, máy bào rau, máy bào, rau

Nhà Nông sáng tạo: Máy tách vỏ đậu xanh
Số lượt xem: 3248 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Gương nhà nông sáng tạo: Máy tách vỏ đậu xanh của ông Nguyễn Tấn Biền - Hội nông dân xã Minh Tân - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Từ khóa: máy tách vỏ, đậu xanh, tách vỏ, máy

Mô hình canh tác lúa lai GS9
Số lượt xem: 2776 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực, thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con mô hình canh tác lúa lai GS9 mang lại năng suất, chất lượng cao
Từ khóa: Mô hình, canh tác, lúa lai, GS9, lúa lai GS9

Một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa
Số lượt xem: 2915 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực, thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa hiệu quả
Từ khóa: Mô hình, phòng trừ, nhện gié, nhện, nhện hại lúa, lúa

Một số công việc nhà nông cần biết khi gieo cấy lúa vụ mùa
Số lượt xem: 2704 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực, thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân một số công việc nhà nông cần biết khi gieo cấy lúa vụ mùa
Từ khóa: Nhà nông, cần biết, gieo cấy, lúa vụ mùa, gieo cấy lúa

Tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái
Số lượt xem: 3028 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Phim giới thiệu tới bà con phương pháp tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái sao cho đạt hiệu quả cao
Từ khóa: Tỉa cành, tái tạo, tán cây, cây ăn trái

Mẹo bắt cá của "rùa quái thú
Số lượt xem: 640 | Số lượt tải:0
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 17/04/2014

Từ khóa:

Báo trổ "khinh công" leo cây săn khỉ cực hiểm
Số lượt xem: 682 | Số lượt tải:0
Lĩnh vực: Lĩnh vực môi trường
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 17/04/2014

Từ khóa:

Cuộc chiến sinh tử của ong sơ sinh
Số lượt xem: 578 | Số lượt tải:0
Lĩnh vực: Lĩnh vực Nông nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 17/04/2014

Từ khóa:

Trận chiến kịch liệt giữa rắn và chim gõ kiến
Số lượt xem: 588 | Số lượt tải:0
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 17/04/2014

Từ khóa: